Atrakcje Sandomierza i okolice

Sandomierz

Brama Opatowska
To główny zabytek Sandomierza, niegdyś jedna z czterech bram wchodzących w kompleks murów obronnych Sandomierza.

Ratusz
To jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. W Ratuszu mieści się oddział Muzeum Okręgowego, na piętrze Sala Ślubów i sale Rady Miasta.

Zbrojownia Rycerska
W zbrojowni można zobaczyć, a co najważniejsze i najciekawsze przymierzyć zbroje rycerskie, własnoręcznie wziąć miecz, kuszę, halabardę. Zbrojownia czynna jest w sezonie.

Rycerstwo Sandomierskie
Organizuje samodzielne imprezy plenerowo- historyczne, zaprasza na weekendowe pokazy na Starym Mieście w Sandomierzu. W ofercie pokaz tańców dworskich, inscenizacja napadów tatarskich, pokazy sztuki rycerskiej, reprezentacyjne zmiany warty przy Ratuszu.

Podziemna Trasa Turystyczna
To system dawnych 14 i 15 wiecznych piwnic, w których kupcy sandomierscy składowali swoje towary handlowe. Trasa prowadzi pod ośmioma kamienicami. Najgłębsze wyrobiska sięgają 12 m pod płytą Rynku, a długość chodników wynosi 470 m.

Katedra
Wzniesiona w XIV wieku gotycka, zachowała pierwotny układ przestrzenny i bogatą dekorację rzeźbiarską. Posiada wyposażenie wewnętrzne z XV – XVII wieku (freski bizantyjsko – ruskie, ołtarze rokokowe, obrazy i rzeźby). Bazylika Katedralna wzniesiona została w miejscu pierwotnej romańskiej kolegiaty, zniszczonej najazdami Tatarów w XIII wieku i Litwinów w 1349 roku.

Dom Długosza
Jeden z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych. Wewnątrz mieści bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. Ufundowany został w 1476 roku przez historyka Jana Długosza, kanonika sandomierskiego dla księży mansjonarzy, wikariuszy katedry. W 1864 roku dom oddano pod zarząd kapituły katedralnej.

Collegium Gostomianum
Jest jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce. Zachowało się „szkolne” skrzydło dawnego kolegium jezuitów, ufundowane w 1602 roku przez Hieronima Gostomskiego – wojewodę poznańskiego i kasztelana sandomierskiego. Zespół wznoszony był w latach 1604-1615 przez budowniczego jezuickiego Michała Hitza.

Spichlerz
Został zbudowany w XVII wieku a przebudowany w XIX wieku. Jest to jedyny zachowany spichlerz sandomierski.

Zamek
Wzniesiony w XIV w. na miejscu dawnego grodu, później przebudowany, jest w swojej obecnej postaci wyrazem przemian i nawarstwień historycznych.

Zespół Klasztorny Dominikanów
Jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Sandomierza, jednocześnie jest to pierwszy kościół w Polsce wzniesiony z cegły, zaliczany do wąskiej grupy zabytków najwyższej klasy.

Kościół św. Michała
Wraz z zespołem dawnego klasztoru Benedyktynek został wzniesiony w ciągu XVII wieku z fundacji Zofii Sieniakowskiej według projektu Michała Linka. Kościół jest jednonawowy, nakryty sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi podtrzymywanymi przez zdwojone, jońskie pilastry.

Kościół św. Józefa
Wraz z zespołem dawnego klasztoru Reformatów wzniesiony w XVII w. Kościół św. Józefa jest najmłodszym z zabytkowych kościołów Sandomierza. Zbudowany w latach 1679-89 z cegły pochodzącej z rozbiórki zamku w Zawichoście. Spalony w 1809 roku, wielokrotnie przebudowywany, zachował w skromnym, barokowym wnętrzu .

Kościół św. Ducha
Wraz z zespołem dawnego szpitala św. Ducha – fundowany w 1292 r., wzniesiony w XIV w., przebudowany w XIX. Kościół wraz z przyległymi budynkami dawnego szpitala tworzył zespół klasztorny prowadzony przez zakon szpitalników zwany Duchakami. Jest jednym z najstarszych obiektów instytucji dobroczynnych w Polsce.

Dawna Synagoga
Sandomierska gmina żydowska należała w średniowieczu do największych i najważniejszych w Małopolsce. Budynek wzniesiono w XVII w. W XVIII w. dobudowano od północy dom kahału. Obecnie mieści się tu Oddział Archiwum Państwowego.

Kamienica Oleśnickich
Najlepiej zachowany dom mieszczański, przebudowany w XVIII w wg. projektu Józefa Kraśnickiego. Zachowały się podcienia, które posiadały wszystkie kamienice przy Rynku. W kamienicy Oleśnickich w 1570 r. trzy reformowane wyznania, kalwiniści, luteranie oraz bracia czescy podpisały umowę wzajemnej tolerancji, tzw. „Zgodę Sandomierską”

Wąwóz Królowej Jadwigi
Jest to rozległy wąwóz lessowy , powstały w wyniku erozji wodnej. Jego długość wynosi około 500 m.

Góry Pieprzowe
Znajdują się częściowo na granicach administracyjnych miasta Sandomierz ,mają wysokość około 199 metrów nad poziomem morza – nazwę tę nosi około trzykilometrowy odcinek krawędzi Wyżyny Sandomierskiej pomiędzy wsiami Kamień Nowy i Kamień Plebański. Zbudowane są z liczących około 500 milionów lat skał kambryjskich, tak zwanych łupków i kwarcytów o charakterystycznej, brunatno-szarej barwie.

 

Okolice

 

Zamek w Baranowie Sandomierskim
Znajduje się 30 km od Sandomierza. Został wzniesiony pod koniec XVI wieku, w miejscu średniowiecznego, obronnego dworu rycerskiego. Wzniesiony przez ród Leszczyńskich, niepowtarzalny Zamek jest budową trzykondygnacyjną. Wnętrza Zamku dekorowane są przez Jana Chrzciciela Falconiego oraz Tylmana z Gameren.

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Znajduje się 40 km od Sandomierza. Został zbudowany w latach 1627-1644 przez Krzysztofa Ossolińskiego, nigdy w pełni nie został ukończony. Jest to obszerny pałac w stylu włoskim. Zamek został ograbiony w czasie potopu przez Szwedów. Obecnie zamek ma status trwałej ruiny. W dawnej klasyfikacji zabytków był zaliczany do klasy zero.

Pałac w Kurozwękach
Znajduje się około 57 km od Sandomierza. Pochodzi z XIV – XX wieku . Jest to dawna warownia założona na sztucznym nasypie na terenie zalewowym rzeki Czarnej. Z najstarszej fazy zachował się owal obwodu warownego wraz z dawną bramą wjazdową i przymurowanymi wewnątrz obwodu pomieszczeniami. Dodatkową atrakcją turystyczną jest możliwość zobaczenia jedynej w Polsce hodowli bizonów amerykańskich. Zamek na stałe współpracuje ze Stadniną Koni Kurozwęki. W sezonie wiosenno – letnim na potrzeby turystów odwiedzających pałac, część koni jest udostępniona w pobliżu pałacu. Poza tym w Kurozwękach można obejrzeć strusie, wielbłąda i szkodzie byki.

Park Jurajski w Bałtowie
Znajduje się około 55 km od Sandomierza. Największą atrakcję stanowią rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierząt , rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej. Sama trasa stanowi nie tylko atrakcję dla oglądających, ale ma również dużą wartość dydaktyczną. Ścieżka kończy się wejściem do Muzeum Jurajskiego.

Kontakt

 

 

ul. Różana 21, 27-600 Sandomierz
Telefon: (+48) 15 832 77 08, Komórka: (+48) 531 966 666
E-mail: rezerwacje@imperialresidence.pl

Nasz Hotel zapewnia obsługę osób indywidualnych oraz instytucji i firm, w tym: szkolenia dla firm, tanich noclegów dla grup, konferencjiwycieczek szkolnych, wyjazdów integracyjnych.