22 kwietnia 2018

Pokazy walk rycerskich, parady i odprawy wojsk, inscenizacje historyczne, pokazy tańca dworskiego, szermierka historyczna, musztry paradne i bojowe, a także koncerty.

Miejsce: Rynek Starego Miasta